WILAYA YA MAFIA

Halmashauri ya Wilaya ya Mafia ni Miongoni mwa Wilaya tisaa  (9) katika Mkoa wa Pwani iliyoanzishwa mwaka 1959. Wilaya zingine ni pamoja na Bagamoyo, Kibaha Mji,Kibaha, Chalinze, Kisarawe, Mkuranga, Kibiti na Rufiji. Kijiografia Wilaya ya Mafia ni mkusanyiko wa Visiwa vinane kwenye Bahari ya Hindi km 195 kusini mwa Jiji la Dar es Salaam. Visiwa hivyo ni Mafia (kisiwa kikuu), Jibondo, Mbarakuni, Shungimbili, Nyororo, Juani, Bwejuu na Chole. Visiwa vya Mbarakuni, Shungimbili na Nyororo ni vya makazi ya muda tu ya wavuvi. Kisiwa cha mafia kinapatikana kati ya longitudi 39°E – 40°E na latitude 7.38oS.    

UTAWALA NA ENEO

Kisiwa cha Mafia ni kisiwa cha tatu kwa ukubwa hapa nchini kikiunda moja ya wilaya saba za mkoa wa Pwani. Kisiwa hiki kina ukubwa wa kilometa za mraba 972 ambazo kati yake kilometa za mraba 407 ni nchi kavu na kilometa za mraba 565 ni eneo la maji. Katika kisiwa hiki kuna wakazi wapatao 53,083. Mbali na Kisiwa cha Mafia, visiwa vilivyo ndani ya Wilaya ya Mafia ni pamoja na: Juani, Chole, Jibondo (Kibondo), Bwejuu (na Mafia Island Marine Park), Thanda, Boydu, na Niororo (Nyororo).

HALI YA KIUCHUMI NA MAENDELEO

Halmashauri ya Wilaya Mafia ina wakazi ambao wanajishughulisha na shughili za uvuvi, kilimo hasa minazi na korosho na vilevile wanajishughulisha na shughuli za utalii. Kisiwa cha Mafia ni maarufu sana duniani kwa utalii wa viumbe na mimea iliyoko baharini.

Humphrey Makussa

Mwanahabari

Screenshot_2018-02-09-15-58-34_edited_ed
WANT TO CONNECT?